WORDS in PROGRESS

Engels vocabulaire in context voor HAVO en VWO leerlingen

Joop Born

Words in Progress

Words in Progress is een vocabulary builder die de leerling havo/vwo voorbereidt op het centraal schriftelijk eindexamen Engels door middel van het opbouwen van een voor dat examen relevante woordenschat in een complexe context.

Nieuwsgierig? Doe online een voorbeeldoefening uit het boek. Nu proberen

Voor wie

Voor leerlingen in 4 en 5 HAVO en voor leerlingen in 4, 5 en 6 VWO, om zich voor te bereiden op het Centraal Schriftelijk Eindexamen Engels tekstbegrip (= 50% van het eindcijfer). Words in Progress voldoet aan de eisen van het Europees Referentiekader voor de Talen (B2 voor HAVO; C1 niveau voor VWO).

Aanpak

Words in Progress voor VWO bevat 150 invuloefeningen, voor HAVO 120 oefeningen. Elke oefening bestaat uit 20 zinnen waarin telkens één woord is weggelaten. Onderaan de oefening staan de 20 woorden die ingevuld moeten worden; de context helpt de leerlingen de woorden in de zinnen te plaatsen.

Thema's

De structuur van het eerste deel van Words in Progress is thematisch, bijv. Nature and the Environment, Education, Arts. Het tweede deel heet Mixed Bag en bevat de andere woorden die de leerling nodig heeft om goed voorbereid aan het Centraal Schriftelijk te beginnen.

Words in Progress

Grammar in Progress

Na Words in Progress, de succesvolle vocabulary builder die de leerling effectief voorbereidt op het centraal schriftelijk examen Engels, heeft Joop Born een nieuw boek geschreven dat in oktober 2019 is verschenen: Grammar in Progress – Revision, Refinement, and Reference.

Het boek is bedoeld voor Nederlandstalige leerlingen van de bovenbouw havo en vwo, eerstejaars studenten hbo en wo, en verder iedereen die graag zijn of haar kennis van de Engelse grammatica wil ophalen en verbeteren.

De aanpak is eenvoudig: een korte uitleg met veel voorbeeldzinnen gebaseerd op teksten uit Engelstalige kranten en tijdschriften, gevolgd door oefeningen. Grammar in Progress bevat meer dan 1600 zinnen en 63 oefeningen.

Meer details

Words in Progress

Een keur aan boeken

Words in Progress is verkrijgbaar in verschillende versies. Zowel de reguliere als de CLIL & IB versies zijn verkrijgbaar als werkboek formaat (A4) of als handzamer formaat boek (17×24 cm). De havo-versie is alleen beschikbaar als werkboek. De grammatica Grammar in Progress is beschikbaar in handzaam formaat (17×24 cm).

Online

Words in Progress is ook in interactieve vorm beschikbaar via Learnbeat, een digitaal platform voor adaptief leren.

Meer details

Words in Progress

Toetsmateriaal beschikbaar

Voor zowel de havo- als de vwo-versie van Words in Progress zijn toetsen beschikbaar op verschillende niveaus. Het gaat hier niet alleen om invuloefeningen, maar ook om multiplechoicetoetsen.

Deze toetsen zijn gratis af te nemen. Neem contact met ons op voor verdere informatie.

Neem contact op

Joop Born

Over Joop Born

Joop Born was van 1971 tot 2010 docent Engels aan het Rijnlands Lyceum Wassenaar en staat ook na zijn pensionering nog regelmatig voor de klas. Hij was actief betrokken bij het opzetten van de tweetalige afdeling op het Rijnlands en heeft tien jaar lang leiding gegeven aan de IB stroom (International Baccalaureate English A2 Higher Level). Als zelfstandig ondernemer onder de naam Born Training and Translations geeft hij sinds 2002 taaltrainingen aan bedrijven en verzorgt vertalingen.

Bestel de boeken

U kunt Words in Progress en Grammar in Progress bestellen via de website van Primavera Educatief.

Meer informatie

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

De nieuwsbrief verschijnt enkele keren per jaar.

Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om.

Contactgegevens

Words in Progress and Grammar in Progress zijn uitgaven van Primavera Educatief, een onderdeel van Primavera Pers.

Stichting Primavera Pers
Sint Jacobsgracht 22A
2311 PW Leiden
Tel. 071-5144482

U kunt ook het formulier gebruiken om ons direct een bericht te sturen over Words in Progress of Grammar in Progress. E-mailt u liever? Stuur dan uw bericht naar (enable JavaScript to view protected content).