WORDS in PROGRESS

Words in Progress brengt de leerling naar het vereiste niveau

Geplaatst op woensdag 25 april 2018 om 14:27 uur

Er zijn docenten die Words in Progress voor VWO te moeilijk vinden voor hun VWO leerlingen.

Ik geef toe, Words in Progress is geen makkelijk boek, maar moet het wel een makkelijk boek zijn? Ik leg de lezer het volgende voorbeeld voor.

In het VWO examen Engels van 2017 kan de eindexamenkandidaat een maximum score halen van 48 punten. Die score levert een 10 op. Bij een score van 22 heeft een leerling een 5,6. Dat wil zeggen dat hij of zij minder dan de helft van de te behalen punten heeft gehaald en toch nog een voldoende heeft… De normering wordt door CITO achteraf bepaald. De landelijk gemiddelde score voor een 6 lag, vermoed ik, op 26 (= 22 fout). Dat is veel en veel te laag. Wat heeft een leerling die een voldoende haalt dan eigenlijk van het werk begrepen?

Waar ligt die lage score aan? Zijn de examens te moeilijk of zijn er andere oorzaken?

De lezer zal het met mij eens zijn dat, als je een timmerman geen hamer, spijkers, zaag etc. geeft, hij ook geen kastje kan timmeren. En in het verlengde van die gedachte zie ik het verinnerlijken van een relevante woordenschat en werken met zinnen en een context die aansluiten bij het examenwerk.

Ter illustratie enkele zinnen uit examenteksten:

Uit VWO 2017, tijdvak 1:

  • One of the worst cases of human subject abuse was perpetrated by American scientists who, between 1931 and 1972, misled hundreds of black people with syphilis in Tuskegee, Alabama, by deliberately leaving them untreated to enable researchers to study the progression of the disease.
  • For the scientist grade you will have a PhD or have a minimum of three years postgraduate research experience and experience with publishing research in scientific journals.

Uit VWO 2013, tijdvak 1:

  • The assumption that depression is a disease has been reinforced and perpetuated by biologists, psychiatrists and pharmaceutical companies, all of whom have a vested interest – consciously or unconsciously – in the clinical perspective.
  • One cognitive symptom of depression might be the loss of self-enhancing biases that normally protect healthy people against assaults to confidence in their abilities.

Twee opmerkingen:

  • dit zijn zinnen waar leerlingen mee worstelen en die lastiger zijn dan de doorsnee zinnen in Words in Progress
  • vetgedrukte woorden zijn woorden waar in Words in Progress expliciet mee gewerkt wordt

Overigens, in 2016 heb ik tijdens een invalbeurt op mijn oude school gedurende (slechts) vier maanden vier eindexamenklassen (2x 5HAVO en 2x 6VWO) intensief laten werken met het materiaal dat ik later in Words in Progress heb verwerkt, voor 5 HAVO in eenvoudiger zinnen. Het gemiddelde CE voor mijn VWO klassen lag iets boven de 7 en voor de twee HAVO klassen op 7,5. Drie van mijn VWO leerlingen klommen van de vieren die ze eerst bij oefenen haalden naar een zes en een half.

Wordt het geen tijd om onze leerlingen beter voor te bereiden op hun examenwerk en hen de tools te geven er iets moois van te maken? Je vraagt een timmerman ook niet om de spijkers er met zijn blote handen in te slaan.

Een uitdaging: ja; te moeilijk: nee.

Joop Born,
Voorschoten

« Het laatste nieuws

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

De nieuwsbrief verschijnt enkele keren per jaar.

Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om.

Contactgegevens

Words in Progress and Grammar in Progress zijn uitgaven van Primavera Educatief, een onderdeel van Primavera Pers.

Stichting Primavera Pers
Sint Jacobsgracht 22A
2311 PW Leiden
Tel. 071-5144482

U kunt ook het formulier gebruiken om ons direct een bericht te sturen over Words in Progress of Grammar in Progress. E-mailt u liever? Stuur dan uw bericht naar (enable JavaScript to view protected content).