WORDS in PROGRESS

Overzicht van producten

Words in Progress is verschenen voor havo en vwo. Het havo-boek is alleen beschikbaar in werkboekformaat (A4). Het vwo-boek is verkrijgbaar in meerdere versies. Zowel de reguliere als de CLIL & IB versie zijn verkrijgbaar in werkboek formaat (A4) of kleiner (17×24 cm). In het laatste geval zijn de invullijnen vervangen door puntjes en moeten de leerlingen de antwoorden in hun schrift noteren in plaats van direct in het werkboek.

Van het boek Grammar in Progress is een versie beschikbaar in handzaam formaat (17×24 cm). Dit boek is bedoeld voor de bovenbouw van havo en vwo.

Words in Progress - Workbook

Words in Progress - Workbook

Voor leerlingen in 4, 5 en 6 VWO, om zich voor te bereiden op het Centraal Schriftelijk Eindexamen Engels tekstbegrip (=50% van het eindcijfer). De meeste zinnen komen uit hedendaagse krantenartikelen: dus modern Engels over moderne onderwerpen. Words in Progress bevat de woordenschat uit de meest recente Basiswoordenlijst van de Examenbundel vwo Engels en voldoet aan de eisen van het Europees Referentiekader voor de Talen (C1 niveau).

Deze vierde, vermeerderde druk (2021) heeft twee woordenlijsten achterin: één Engels-Nederlands voor het reguliere vwo-onderwijs en één Engels-Engels geschikt voor CLIL/IB-onderwijs. Deze versie vervangt het oude Workbook voor regulier vwo én het Workbook voor CLIL/IB. De oefeningen zijn verder hetzelfde als in deze eerdere uitgaven van Words in Progress voor vwo; enkele foutjes zijn gecorrigeerd.

Meer informatie

Words in Progress

Words in Progress

Versie op kleiner formaat, zonder invullijnen; de inhoud is qua oefeningen gelijk aan de Workbook-versie.

Deze versie heeft echter alleen een woordenlijst Engels-Nederlands.

Meer informatie

Words in Progress for CLIL and IB Students

Words in Progress for CLIL and IB Students

Versie op kleiner formaat, zonder invullijnen; de inhoud is identiek aan de Workbook-versie.

Deze versie heeft echter alleen een woordenlijst Engels-Engels.

Meer informatie

Words in Progress voor HAVO

Words in Progress voor HAVO

Voor leerlingen in 4 en 5 HAVO, om zich voor te bereiden op het Centraal Schriftelijk Eindexamen Engels tekstbegrip (=50% van het eindcijfer). De meeste zinnen komen uit hedendaagse krantenartikelen: dus modern Engels over moderne onderwerpen. Words in Progress bevat de woordenschat uit de meest recente Basiswoordenlijst van de Examenbundel HAVO Engels en voldoet aan de eisen van het Europees Referentiekader voor de Talen (B2 niveau).

Meer informatie

Words in Progress (folio) in combinatie met jaarlicentie Learnbeat

Words in Progress (folio) in combinatie met jaarlicentie Learnbeat

Een combinatie van folio en digitaal oefenen in Learnbeat (havo of vwo). Bij deze combinatie mag voor wat betreft het folio-deel gekozen worden uit de verschillende versies van Words in Progress.

Meer informatie

Words in Progress in Learnbeat

Words in Progress in Learnbeat

Words in Progress voor VWO is ook digitaal/interactief beschikbaar in Learnbeat, een platform voor adaptief leren. Het platform biedt 3000 zinnen om via de computer of een tablet de Engelse vocabulaire in context te trainen. Beschikbaar voor zowel regulier onderwijs als CLIL/IB onderwijs.

Een kijkje nemen op dit platform? Vraag een gratis demolink aan.

Meer informatie

Grammar in Progress

Grammar in Progress

Na Words in Progress, de succesvolle vocabulary builder die de leerling effectief voorbereidt op het centraal schriftelijk examen Engels, heeft Joop Born een nieuw boek geschreven dat in oktober 2019 is verschenen: Grammar in Progress – Revision, Refinement, and Reference.

Het boek is bedoeld voor Nederlandstalige leerlingen van de bovenbouw havo en vwo, eerstejaars studenten hbo en wo, en verder iedereen die graag zijn of haar kennis van de Engelse grammatica wil ophalen en verbeteren.

De aanpak is eenvoudig: een korte uitleg met veel voorbeeldzinnen gebaseerd op teksten uit Engelstalige kranten en tijdschriften, gevolgd door oefeningen. Grammar in Progress bevat meer dan 1600 zinnen en 63 oefeningen.

Meer informatie

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

De nieuwsbrief verschijnt enkele keren per jaar.

Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om.

Contactgegevens

Words in Progress and Grammar in Progress zijn uitgaven van Primavera Educatief, een onderdeel van Primavera Pers.

Stichting Primavera Pers
Sint Jacobsgracht 22A
2311 PW Leiden
Tel. 071-5144482

U kunt ook het formulier gebruiken om ons direct een bericht te sturen over Words in Progress of Grammar in Progress. E-mailt u liever? Stuur dan uw bericht naar (enable JavaScript to view protected content).